Skip to main content
search
0

Markaların geniş kesimlerce tanınmasını sağlayan promosyon ürünler arasında çantalar da yer almaktadır. Promosyon çanta imalatı ile bir markanın imajına uygun hediyelik çantalar üretmek mümkündür.

Markayı temsil eden çantaların markayla özdeşleşen unsurları içermesi son derece önemlidir. Marka logosu ya da logo üzerinde yer alan renkler, tasarımda kullanılabilecek unsurlardandır. Tasarım sürecinde, hedeflere uygun bir tasarım tercih edilerek markanın tanıtımı sağlanmalıdır.

Çanta imalatında amaca yönelik pek çok tasarım ortaya koyulabilir. Promosyon için de olsa bir çantanın kullanım amacına uygun olarak üretilmesi gerekmektedir. Örneğin, günlük kullanım için bir çanta tasarlanacaksa geniş hacme sahip bir çanta tasarımı önerilebilir.

Promosyon çantalar, markaların imaj çalışmalarında önemli yere sahip olan ürünler arasında yer almaktadır. Başarılı bir çanta tasarımı ile markaların bilinirliğini artırmak mümkündür. Ayrıca başarılı promosyon ürünler, bir markanın sektördeki rekabet gücüne de katkı sağlamaktadır. Promosyon çanta imalatı ile marka algısını sıfırdan oluşturmak ya da mevcut bir imajı geliştirmek imkan dahilindedir.

Promosyon çantaların, üretim maliyetlerini düşük tutmak için dayanıksız materyallerle üretilmemesi gerekmektedir. Dayanıksız materyaller, çantanın uzun süre kullanılmasını engellemektedir.

Promosyon Çanta Tasarımı Nasıl Olmalı?

Çanta üretimlerinde, çantanın kullanım amacına yönelik tasarımlar yapılmalıdır. Üretim sırasında ham madde tercihi de çantanın ne amaçla kullanılacağı göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Tasarımlarda, markayla ilişkili olan görsel unsurlar muhakkak yer almalıdır. Çantanın herhangi bir yüzüne basılabilen markayla ilişkiler unsurlar, çanta tasarımında önemlidir.

Promosyon Çanta İmalatında Maliyetler Nasıl Oluşur?

Üretimde kullanılan ham maddeler, üretim maliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Çanta imalatında gerçek deri kullanımı, yapay deri kullanımına göre daha maliyetli bir üretime neden olmaktadır. Bunun dışında, üretim teknikleri de üretim maliyetlerini belirlemede son derece önemlidir. Yoğun üretim teknikleri, üretim maliyetlerini artırmaktadır.

Promosyon çantalar, toplu üretimin yapılmasını gerekmektedir. Bu nedenle, ürün üretim sayısı, üretim maliyetlerini belirleyen bir unsurdur. Çok sayıda üretim, firma ortalama maliyetlerini azalttığı için perakende üretime göre daha avantajlı olmaktadır. Promosyon canta imalati ile dikkat çekici tasarımlara sahip olmak için Model Promosyon ile iletişime geçebilirsiniz.

Leave a Reply

Close Menu